Ce este Eudetica? What Eudetica is?

International Eudetic Center
Deeamaanth

S-a născut o ştiinţă nouă. Eudetica. Ştiinţa Conştiinţei. Este ştiinţă pură, nu este S.F., nu este religie. Este Legătura care lipseşte între Teorie şi Viaţă.

 

A new science was borned. Eudetica. The science of the Counsciousness. Pure science, not S.F., not religion. The Missing link between Theory and Life.