Motto: Omule, tu faci minuni fără să știi și nu cunoști puterea formidabilă a gândirii tale. Să știi că tot ce închipuiești este realizabil și se face direct proporțional cu încrederea ta. Tudor Arghezi

Ceea ce există deja în tine se află pretutindeni, ceea ce nu există în tine nu se află nicăieri. Toate comorile Universului sunt înlăuntrul tău. Caută în tine însuţi puterea sau răspunsul la care aspiri, pe care inima ta le doreşte şi, direct proporţional cu credinţa ta, vei primi ceea ce vrei.

Marele secret al geniilor şi al tuturor oamenilor cu adevărat mari din toate epocile este capacitatea lor uluitoare de a intra în contact, fie conştient, fie spontan, cu puterile nesfârşite ale subconştientului, eliberându-le. Dacă poţi face la fel, vei fi capabil de performanţe extraordinare. Subconştientul tău deţine deja, în profunzimile lui latente, soluţiile perfecte la toate problemele care te frământă şi îţi poate îndeplini, direct proporţional cu intensitatea încrederii, orice dorinţă. Ca să te convingi, sugerează-i ferm, de pildă, înainte de a adormi: „Vreau să mă scol la ora 6 dimineaţa”, şi vei constata că te trezeşti exact la această oră. Subconştientul tău este servitorul, constructorul şi susţinătorul corpului; dacă înveţi cum să te foloseşti de el şi în ce mod să-i dai comenzi, el te poate ridica, aproape fără efort, pe culmi nebănuite, asigurându-ţi mereu succesul.

Orice gând este o cauză care, mai devreme sau mai târziu, va produce efecte, bune ori rele, după cum a fost conţinutul său. Orice trăire sau stare interioară pe care o remarcăm în mod pasiv este efectul sau rodul anumitor gânduri din trecutul nostru îndepărtat sau apropiat. Toate aceste fructe, dulci sau amare, cu care conjunctura momentului ne obligă să ne hrănim, pentru a simţi consecinţele acţiunilor noastre, constituie ceea ce ignorantul numeşte DESTIN sau SOARTĂ, iar yoghinul, KHARMA.

Viaţa este o modalitate de cunoaştere. Eşti asemănător unui căpitan aflat pe mare, care-şi conduce vasul. Trebuie să dai ordine (gânduri, imagini, trăiri, aspiraţii) clare şi ferme mentalului subconştient care controlează, intermediază şi conduce majoritatea experienţelor vieţii tale. Acţiunile pe care le-am comis şi gândurile pe care le-am avut în trecut ne urmează ca o umbră, producând rezultate bune sau rele, în funcţie de natura lor. Nici în aer, nici în adâncul oceanului, nici în cea mai ascunsă peşteră sau pe vârful muntelui nu există loc în care omul să poată scăpa de urmările acţiunilor şi gândurilor lui. Acestea se vor derula, şi astfel, făptuitorul va avea, la rândul său, partea care i se cuvine din fericirea sau suferinţa pe care a produs-o. Înţelegând aceasta, trebuie să căutăm să nu facem rău nimănui, nici măcar în gând.

Nu întrebuinţa niciodată formulări interioare de felul: „n-am mijloace” sau „mi-e imposibil” sau „niciodată n-am să pot”, căci îţi accentuezi aparenta fatalitate prin aceste afirmaţii paralizante. Subconştientul te va asculta şi va crea prompt premisele pe care le-ai gândit, aducându-le din sfera posibilului la realizarea efectivă. Astfel, la propria ta comandă, subconştientul va face ca într-adevăr să-ţi lipsească mijloacele de a realiza sau obţine ceea ce urmăreşti. Caută să te convingi că totul e posibil, prin angrenarea puterii mentalului tău de a-i comanda subconştientului. Reţine însă că, deşi totul ţi-e posibil, nu orice ţi-e permis (nu trebuie să încalci niciodată legile naturale ale firii).

Oamenilor le este mai uşor să-şi regrete greşelile, complăcându-se astfel în suferinţă, convinşi fiind că acesta le este destinul, decât să-şi dea osteneala să evite pe viitor eroarea care le-a modificat destinul, schimbându-şi-l astfel în bine. Cu ochiul minţii aţintiţi ferm asupra ideii de BINE, forţează-te să o asimilezi. Succesul este o operă de artă, iar înţelepciunea, un sculptor genial.

Legea fundamentală a vieţii, care-ţi permite să înfloreşti, este Legea încrederii depline în sine. Încrederea într-un ajutor exterior atrage, mai devreme sau mai târziu, suferinţa. Numai încrederea fermă în sine generează forţă şi bucurie. Această încredere îţi asigură, totodată, sprijinul exterior de care ai nevoie. Încrederea în propriile forţe, care există în stare latentă în microcosmosul tău lăuntric, este o stare mentală de o putere irezistibilă, întreţinută cu perseverenţă de conştiinţa ta, care percepe într-o oarecare măsură legătura cu energiile puternice ale Sinelui tău Suprem. Pe cât posibil, nu crede niciodată că ceva sau cineva îţi poate face rău, căci ceea ce gândeşti intens şi crezi cu convingere că ţi se va întâmpla, aşa va fi, ca urmare a încrederii tale. Nefericirea în care crezi, complăcându-te să o consideri fatală, va atrage noi nefericiri. Neşansa în care crezi va atrage tocmai răul care crezi că ţi se va întâmpla, iar această tragică desfăşurare este opera subconştientului tău, care execută întocmai ce gândeşti şi crezi. Înţelegând bine acest aspect, caută să elimini din tine orice frică, fiindcă o fiinţă temătoare e o fiinţă slabă, iar o fiinţă slabă e un pericol nu numai pentru ea însăşi, ci și pentru ambianţa în care există, căci o va polua cu energii psihice înspăimântătoare. Să crezi cu convingere în puterea fantastică a subconştientului tău îţi va permite să-ţi armonizezi existenţa și te va vindeca şi fizic şi psihic. Nu uita: vei fi aşa cum crezi cu fermitate. Ceea ce gândeşti ţi se va întâmpla, mai devreme sau mai târziu.

Schimbă-ţi fundamental modul de a gândi şi vei constata cu uimire că-ţi poţi modifica existenţa. Gândeşte-te întotdeauna numai la bine şi binele te va urma ca o umbră, pretutindeni. A te lăsa cuprins de frică sau a gândi răul înseamnă a-l atrage prin rezonanţă. Eşti reflexia fidelă a propriilor gânduri şi convingeri. Eşti ceea ce gândeşti, aspiri şi crezi cu fermitate.

Majoritatea oamenilor judecă lucrurile, fenomenele, pe ceilalţi şi chiar pe ei înşişi la un nivel superficial de gândire şi simţire; din această cauză, ei îşi imaginează totul eronat. Subconştientul tău este ca un servitor credincios, care nu te contrazice niciodată. El acceptă, în mod necondiţionat, tot ceea ce mentalul tău conştient gândeşte şi crede cu convingere. Dacă mentalul tău se concentrează pe bine, vei avea puterea de a alege armonia, fericirea. Înţelegând aceasta, gândeşte-te mai mult la ce este frumos şi perfect în lume. Sentimentul de admiraţie resimţit cât mai des te elevează şi te umple de sublim. Prin rezonanţă, întotdeauna sufletul tinde să se ridice la înălţimea a ceea ce admiră.

Sugestiile, părerile, convingerile sau remarcile altora n-au nicio putere asupra ta, în sensul de a te influenţa, atâta timp cât rezonezi cu energiile pe care le evocă sau le manifestă ei. Singura putere stăpână este gândul tău, care poate accepta sau respinge prompt aceste sugestii. Poţi alege să nu să iei în seamă ceea ce nu vrei și să refuzi să crezi ceea ce consideri fals. Supraveghează atent ceea ce gândeşti, simţi şi faci, în virtutea legii acţiunii şi reacţiunii – mai curând sau mai târziu vei răspunde pentru ceea ce faci, atât ţie însuţi, cât şi lumii în care trăieşti. Cel care comite un rău, o nedreptate altuia, îşi provoacă tot atât de mult rău şi lui însuşi. Intelectul tău nu este rău. Nicio formă sau energie a naturii nu este fundamental rea. Totul depinde de intenţia pe care o ai şi de modul în care te serveşti de forţele naturii, care sunt perfect neutre, ca şi electricitatea, care poate să folosească la iluminat sau la construirea unor arme ucigătoare.

Dacă vei reuşi să fii pe deplin stăpânul propriului tău mental, vei deveni stăpânul propriului tău destin. Dacă-ţi controlezi subconştientul, devii un model pentru ceilalţi şi-i poţi ajuta. Nu uita că în orice moment ai posibilitatea alegerii. Alege iubirea în locul urii, sănătatea în locul bolii, fericirea în locul suferinţei sau plictiselii, existenţa spirituală pură în locul unei vieţi banale şi cenuşii. Păstrează-ţi o puritate şi o spontaneitate de copil. Când ai încetat să mai fii copil, eşti deja un suflet mort.

Subconştientul îți controlează toate funcţiile vitale ale corpului, el are deja răspunsurile şi soluţiile la problemele tale, dar nu te va ajuta decât dacă-l vei solicita în acest sens. El e un servitor care nu poate avea iniţiative atâta timp cât mentalul nu-i dă dispoziţii să acţioneze în acest sens. Tot ce imprimi în subconştient prin gânduri, idei, imagini, aspiraţii sau dorinţe se va realiza, mai devreme sau mai târziu. În trecut, ţi-ai determinat, prin modul gândire, prezentul. Acum, clipă de clipă, îţi programezi şi-ţi pregăteşti viitorul. Multe evenimente viitoare vor fi reflexia a ceea ce gândeşti acum.

Frustrarea – stare pe care o resimte un om ca urmare a nerealizării unei dorinţe, nesatisfacerii unei trebuinţe, privării de ceva care-i aparţinea anterior în plan afectiv) survine atunci când el s-a înşelat în speranţele lui. Dacă-i permiţi gândirii tale să se fixeze pe o fatală neputinţă, sugestionându-te că obstacolele sunt de nedepăşit, că amânările vor fi nesfârşite sau greutăţile de nesuportat, şi crezi cu tărie toate acestea, subconştientul îţi va răspunde în consecinţă. Rezultă un cerc vicios, cu consecinţe nefaste, pe care tu l-ai pus în mişcare şi-l întreţii prin propriile idei pesimiste. În această situaţie, încăpăţânarea, suspiciunea, neputinţa de a te răzbuna, disperarea, setea de a face rău sunt reacțiile cele mai periculoase, căci devin otrăvuri cumplite. În orice situaţie te-ai afla, nu uita că expresia sănătăţii sufletului e optimismul. Când vrei să reuşeşti ce ţi-ai propus, imaginează-ţi deznodământul fericit, sfârşitul încoronat de succes al problemei tale. Imaginează-ţi în viitor şi caută să simţi cu anticipaţie bucuria împlinirii a ceea ce vrei. Este esenţial să mentalizezi sfârşitul problemei, căci ceea ce gândeşti ferm cu anticipaţie, subconştientul va realiza – expresia finală a ceea ce ai gândit.

Vindecările miraculoase, despre care cu siguranță ai auzit, sunt în mare parte datorate unei credinţe ferme, transmisă telepatic de vindecător sau de cel în cauză, prin dinamizarea subconştientului. În orice situaţie, sămânţa mentală a credinţei acţionează ca un declic în straturile subconştientului, unde va determina un proces inefabil de rezonanţă cu anumite focare de energie din macrocosmos. Majoritatea bolilor încep din minte. Nimic nu se manifestă în fiinţă fără să aibă anterior imprimat un arhetip mental corespunzător. Efectul sau manifestarea resimţită este rodul pe care-l culegem de pe urma seminţei mentale, semănată anterior în subconştient.

În cazul vindecării majorităţii bolilor şi în redobândirea stării de sănătate, un aport extraordinar îl are credinţa fermă în finalizarea cu succes a procesului curativ. O imagine mentală adecvată, reluată cu încredere şi entuziasm, accelerează minunea grabnicei însănătoşiri. Amplificarea puterii curative sau regenerative este legată de modul în care acţionăm. În caz de boală, caută să obţii starea de rezonanţă cu energiile binefăcătoare ale Naturii şi acţionează în deplină armonie cu ele. Astfel, Natura te va integra matern, ca pe una dintre creaţiile sale, sprijinindu-te din plin.

Cele trei faze ale realizării unei dorinţe prin dinamizarea puterii subconştientului sunt:

1. Considerarea lucidă şi materializarea atentă a problemei, în punctele ei majore;

2. Acceptarea plină de încredere a gândului că, în mod sigur, există o soluţie pe care subconştientul ţi-o va revela, permiţându-ţi îndeplinirea ei în sfera realităţii concrete;

3. Destinderea euforică, prin trăirea anticipată a bucuriei succesului, ce se bazează pe convingerea de nezdruncinat a unei reuşite depline.

Cel mai propice moment natural pentru a impregna şi dinamiza subconştientul prin intermediul unei idei sau a unei imagini clare este starea de somnolenţă ce se instalează în faza trecerii de la starea de veghe la starea de somn. În acele clipe, legătura cu sfera subconştientului se poate realiza spontan. Când mentalul tău conştient este suficient de liniştit şi se poate focaliza cu uşurinţă, fii convins că poţi realiza, în scurt timp, prin intermediul subconştientului, ceea ce gândeşti ferm şi clar. Nu poate exista reuşită fără o anumită pace a minţii.

Dacă-ţi imaginezi, cât mai clar cu putinţă, un ţel sau un ideal, mai devreme sau mai târziu vei primi de la ambianţa cosmică tot ceea ce-ţi este necesar pentru realizarea acestuia. În multe cazuri, aceasta se întâmplă prin uimitoare coincidenţe, care pentru tine vor fi dovezi zguduitoare. Atunci când o anumită problemă te preocupă mult, eşti suficient de atent asupra ei, focalizând-o lucid un timp şi urmărind cu tenacitate soluţionarea ei, subconştientul va atrage magnetic către tine toate informaţiile şi datele referitoare la problema ta. Dacă mentalul tău e puternic dinamizat şi suficient de rafinat, subconştientul îți poate oferi informaţii utile rezolvării aspectelor care te preocupă, prin comunicări telepatice cu inteligenţe extraterestre evoluate, care există în lumile paralele şi cu care poţi interfera. În final, va apărea intuiţia, sau chiar soluţia clar definită.

Ideea ferm anticipată a succesului în ceea ce urmărim să realizăm conţine deja energiile generatoare ale succesului ulterior. Persoanele care se consideră apriori norocoase aplică inconştient acest mecanism, care le uşurează mult reuşita. Abordează-ţi problemele din punctul de vedere al succesului anticipat, şi subconştientul tău va fi orientat să-ţi materializeze triumful, încă de la început. În funcţie de nivelul de forţă al subconştientului tău, ca şi de puterea ta mentală de mobilizare, reuşita sau răspunsul scontat nu se produc neapărat la câteva ore după formulare sau de pe o zi pe alta. Continuă cu perseverenţă să impregnezi subconştientul prin intermediul ideii-forţă şi nu abandona această sistematică solicitare decât după ce succesul final s-a concretizat în realitate. În unele situaţii, subconştientul se poate manifesta mai uşor în vis, sau chiar prin viziuni ce survin în stări de reverie. Acestea sunt răspunsuri la solicitările tale, formulate conştient sau subconştient.

În microcosmosul fiinţei tale, mentalul reprezintă nucleul sau focarul gânditor. Dacă puterea lui este foarte mare, vei fi pe deplin responsabil de felul în care gândeşti despre ceilalţi. Într-un asemenea caz, dacă fantezia îţi maschează realitatea obiectivă şi atribui cuiva în mod fals defecte sau vicii pe care de fapt nu le are, vei risca dublu:

a) Gândurile tale vor produce în subconştientul tău o imagine falsă, care va avea tendinţa să se materializeze în acord cu gândurile tale şi-ţi va controla ulterior percepția despre omul respectiv, făcându-te şi mai mult să crezi că el este aşa cum ai intuit tu. Rezultă auto-halucinarea, care poate lua proporţii uriaşe, fiind alimentată de propria ta fantezie şi care te izolează complet de realitate. Ceea ce este dispare, iar ceea ce-ţi imaginezi devine pentru tine singura realitate;

b) Dacă cel despre care îţi imaginezi în mod eronat că are unele defecte sau vicii este o fiinţă slabă, el va fi influenţat telepatic de ceea ce gândeşti tu cu putere şi va avea tendinţa de a se lăsa modelat inconştient, transformându-se conform gândurilor tale. Rezultatul: chiar dacă respectivul nu prezintă înclinaţii pentru viciul sau defectul pe care tu ţi le imaginezi, tu îi generezi tendinţa în acea direcţie şi contribui la schimbarea lui în rău. Prin urmare, fii atent, deoarece gândurile tale negative, prin rezonanţă, se reproduc identic în subconştientul celuilalt şi îl afectează negativ.

Mentalul poate fi distrugătorul realităţii sau oglinda ei fidelă. Gândirea ta, puternic dinamizată, va fi (chiar şi atunci când nu eşti pe deplin conştient) un formidabil agent creator atunci când acţionează la unison cu armonia macrocosmosului. Armonia şi beatitudinea generate prin tine se vor repercuta ulterior şi asupra ta, asigurându-ţi condiţii şi stări minunate, prin care creşterea ta spirituală va fi accelerată. Prin urmare, atât ce gândeşti despre ceilalţi, cât şi felul în care acţionezi în privinţa celor ce te înconjoară, se va reproduce ulterior în propria ta existenţă. Abia atunci vei simţi ce ai realizat, bucurându-te că ai acţionat bine, sau suferind, dacă ai greşit cumva prin gândurile sau acţiunile tale. Iată deci semnificaţia psihologică profundă a regulii de aur: Gândeşte despre alţii numai ceea ce ai dori ca ei să gândească despre tine, iar ceea ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face.

Caută să atingi şi să-ţi menţii un cât mai profund echilibru emoţional. Acceptă ca pe ceva firesc faptul că alţii pot să nu gândească sau să perceapă ca tine. Respectă-i şi caută să-i ajuţi, luându-i de la nivelul la care se află. Aşa cum tu ai dreptul să fii în dezacord cu ei, şi ei au acest drept. Trăirile tale interioare sunt în mare măsură cauza reacţiilor celorlalţi faţă de tine, produse spontan, prin rezonanţă, în subconştientul lor, care interferează telepatic cu al tău. Explicaţia simpatiilor sau antipatiilor la prima vedere ţine de armonia sau dizarmonia care apare între două subconştienturi.

Doreşte altuia numai ceea ce-ţi doreşti şi ţie şi vei constata o considerabilă schimbare în bine, atât în propria-ți existenţă, cât şi în aceluia pe care astfel l-ai ajutat. Hrăneşte-ţi inima cu bunăvoinţă pentru tot ce e viu şi vei constata cum creşte în tine o bucurie imensă, pe care o vei revărsa sub formă de iubire faţă de tot ce te înconjoară. De fiecare dată când nu resimţi suferinţă la un rău care ţi se face, tot atâta rău moare în lume” Buddha. Prin urmare, atunci când eşti fericit și profund împăcat în inima ta, nu mai dispreţuieşti nicio acţiune, contribuind astfel la menţinerea armoniei în lume. Un cocoşat, un orb sau un infirm inspiră milă. Ai milă şi de orbii mentali sau de infirmii spirituali. La nivel superior, a înţelege înseamnă a ierta. Iartă-i deci şi tu, pentru că acum nu ştiu ce fac, dar mai târziu, consecinţele îi vor obliga să-şi dea seama. Cunoaşterea înseamnă putere. A şti înseamnă a prevedea, iar a prevedea înseamnă a putea.

Numai tu singur te poţi eleva şi numai tu însuţi te poţi pedepsi. Precum roţile din faţă şi cele din spate ale unui car, ignoranţa merge prima, iar suferinţa o urmează. Viaţa nu pedepseşte. Omul ignorant se pedepseşte singur, prin falsele lui idei despre ceilalţi oameni, despre viaţă, divinitate, univers. Din cauza erorilor, el devine sclavul propriilor sale adevăruri, iar obişnuinţa îl împietreşte în această stare. Gândurile predominante sunt inevitabil creatoare şi, prin ideile lui, omul îşi poate provoca suferinţă sau se poate eleva. Când vei ajunge să doreşti înţelepciunea tot atât de intens cum un om, pe cale să se înece, doreşte aer sau ceva de care să se agaţe, atunci o vei primi.

Te naşti doar cu două frici: aceea de a nu cădea şi aceea faţă de zgomotele bruşte. Toate celelalte sunt dobândite. Prin urmare, frica este de două feluri: normală şi anormală. Frica normală este un fel de sistem de alarmă al instinctului de conservare, şi ne este dată de Natură pentru a ne ocroti. Frica anormală sau dobândită ia naştere atunci când îi permiţi imaginaţiei să galopeze după bunul plac. Remediul constă în a-ţi induce şi menţine în imaginaţie anticipări benefice, controlate în întregime de tine. Atâta timp cât îţi stăpâneşti imaginaţia, conduci; când imaginaţia ajunge să te stăpânească, eşti fatal condus şi neputincios, ca un sclav. Învaţă să faci haz de fricile şi inhibiţiile tale. E cel mai bun medicament şi această atitudine te va ajuta să le înfrângi şi să le faci să dispară. Râzi acum de ceea ce în trecut te înfricoşa, dar care astăzi nu te mai sperie.

Bătrâneţea nu este legată atât de numărul anilor, cât de aura înţelepciunii, de trezirea şi explorarea imenselor resurse latente ale subconştientului.Urmărind focalizarea acestor puteri, vom trăi o viaţă plenară, fericită. Viaţa este numele unei puteri invizibile, pe care n-o înţelegem. Răbdarea, stăpânirea de sine, înţelepciunea, bunătatea, blândeţea, iertarea, iubirea, bunăvoinţa, bucuria, fericirea, încântarea, înţelegerea sunt calităţi care nu îmbătrânesc niciodată. Cultivă-le, exprimă-le, rafinează-le şi vei rămâne tânăr în spirit și în trup, radiind o fermecătoare perfecţiune. Îmbătrâneşti şi te ofileşti mult mai repede atunci când te închistezi în prejudecăţi aberante şi încetezi să mai visezi. Îmbătrâneşti când eşti irascibil, suspicios, egoist, răutăcios, certăreţ, gelos, deznădăjduit. Umple-ţi fiinţa de cunoaştere, iradiază lumina iubirii şi atunci tinereţea se va manifesta nestăvilit în tine. Fii conştient că eşti o fiinţă cu posibilităţi nelimitate. Gândeşte-te că eşti minunat!

Sursa: Henri Durville – „Misterul subconștientului”


Deeamaanth

Singura sclavie umana este Ignoranta. Doar Omul eliberat prin Cunoastere si Autocunoastere poate fi Creativ, Implinit si Fericit.

0 comentarii

Lasă un răspuns

Avatar placeholder

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.